Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn. „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą” W załączeniu: