Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji (Program Funkcjonalno – Użytkowy) narealizację inwestycji: Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznychplacówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem wSzklarskiej Porębie W załaczeniu: