Skargi, wnioski i petycje

Wszystkie skargi, wnioski i petycje można przesyłać na adres: sekretariat@domdziecka.eu lub składać osobiście w sekretariacie Centrum Opieki nad Dzieckiem od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00

Wniesione skargi i wnioski są rozpatrywane i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46)