INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie” wybrał ofertę złożoną przez firmę:

PPHU Kuchnia Pani Eli
R. Zalega, Ł. Zalega
ul. Bronka Czecha 2
58-580 Szklarska Poręba

Cena oferty za jeden posiłek 15  zł brutto.

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów z pośród ważnie złożonych ofert
tj. 100 pkt. Zamawiający działając w oparciu o art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze umowę nie wcześniej niż 8.08.2012r.

Do pobrania:
WYNIK POSTĘPOWANIA www

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia, Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.