Informacja o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie” informujemy iż Zamawiający unieważnił postępowanie. Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust.1 pkt.4.Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający na ten cel zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 190 350 zł brutto a cena najtańszej oferty wynosiła 685 810,80 zł brutto.

informacja o uniewaznieniu postepowania

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia, Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.