Archiwum autora: Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Do pobrania informacja o wyborze oferty:

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji (Program Funkcjonalno – Użytkowy) narealizację inwestycji: Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznychplacówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem wSzklarskiej Porębie W załaczeniu:

Przetarg na Przygotowanie i dowóz posiłków

Termin składania ofert: do 21.11.2022Szczegóły przetargu pod poniższym linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/56638441-3178-46f7-bcc8-90945ddd7709

Przetarg na Przygotowanie i dowóz posiłków

Termin składania ofert: do 09.11.2022Szczegóły przetargu pod poniższym linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/748a52c7-d86f-461f-a873-99532e79d98f

Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków dla wychowanków 2 placówek POW ISKIERKA oraz POW PŁOMYK w Szklarskiej Porębie

Szczegóły przetargu znajdują się tutaj: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af263f0-2b91-473f-aa55-7385deabf2b6

Przetarg na przygotowanie i dowóz posiłków dla wychowanków 2 placówek POW ISKIERKA oraz POW PŁOMYK w Szklarskiej Porębie

Szczegóły przetargu znajdują się tutaj:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/827c2b74-2234-407a-bc1e-a6a58ce97e51

Informacja o wyborze oferty

Informacja dotyczy zapytania: Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn. „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą” W załączeniu:

Zapytanie ofertowe

Przebudowa instalacji elektrycznej w pokojach wychowanków oraz w pomieszczeniu kuchennym Do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: https://domdziecka.eu/2020/11/19/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawy-4/