Archiwum autora: Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie” prowadzonego przez Dom Dziecka im. M. … Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie nr 619852-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej: Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-15, godzina: … Czytaj dalej

Informacja o wyniku postępowania

Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie – Informacja o wyniku postępowania Dokument w formacie PDF do pobrania

Ogłoszenie o przetargu

Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej: Przygotowanie i dowóz posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Załączniki: Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (PDF) Ogłoszenie nr 641813 (PDF)